Denizcilik Köşesi

Sancaklar ve Anlamları
A Denizde dalgıcım var, ağır yolla iyice açık bulununuz.Seyir tecrübesi yapıyorum.
B Tehlikeli yük alıyor, çıkarıyor, taşıyorum.Patlayıcı madde alıyor veya boşaltıyorum.
C Evet, olumlu.
D Benden açık bulununuz. Güçlükle manevra yapıyorum.
E Rotayı sancağa değiştiriyorum.
F Benimle irtibatta bulununuz.
G Kılavuz istiyorum. Balık sahalarında yakın bölgelerde avlanan balıkçı tekneleri tarafından gösterildiği takdirde "Ağlarımı topluyorum".
H Gemimde kılavuz var.
İ Rotamı iskeleye değiştiriyorum.
J Yanmaktayım, gemide tehlikeli yük var.
K Sizinle haberleşmek istiyorum. Derhal stop ediniz.
L Geminizi derhal durdurunuz. Stop etmelisiniz size verilecek mesajım var.
M Gemim durdu, yol yapmıyorum.
N Hayır.
O Denize adam düştü.
P Limanda: Gemim denize çıkmak üzere bütün personel gemiye dönsün.Denizde: Işıklarınız kötü yanıyor.
Q Gemimin sağlık durumu iyidir. Serbest pratike isterim.
R Yol hakkı benimdir. Yanımdan geçmeyiniz.
S Makinalarım tornistan çalışıyor.
T Benden açıkta bulununuz. Çift trol çekmekle meşgulüm. Transit geçiyorum, pruvamdan geçmeyiniz.
U Tehlikeye gidiyorsunuz.
V Yardım isterim.
W Tıbbi yardım isterim. Stop ediniz mesajımı bekleyiniz.
X Teşebbüsleri durdurunuz ve işaretlerimi bekleyiniz.
Y Demir tarıyorum. Posta taşıyorum.
Z Römorkor istiyorum. Balıkçı gemileri tarafından çekilmişse "ağları atıyorum" anlamına gelir. Sahil istasyonlarını taşıyorum.
Simaforlar
A - 1 SOL KOL Aşağıda Sabit.
B - 2 SOL KOL Aşağıda Sabit.
C - 3 SOL KOL Aşağıda Sabit.
D - 4 SOL KOL Aşağıda Sabit.
E - 5 SAĞ KOL Aşağıda Sabit.
F - 6 SAĞ KOL Aşağıda Sabit.
G - 7 SAĞ KOL Aşağıda Sabit.
H - 8
İ - 9 SAĞ KOL Yukarıda Sabit.
J - 0 SAĞ KOL Yukarıda Sabit.
K SAĞ KOL Sağ Aşağıda Sabit.
L SAĞ KOL Sağ Aşağıda Sabit.
M SAĞ KOL Sağ Aşağıda Sabit.
N SAĞ KOL Sağ Aşağıda Sabit.
O SAĞ KOL Sağ Yanda Sabit.
P SAĞ KOL Sağ Yanda Sabit.
Q SAĞ KOL Sağ Yanda Sabit.
R SAĞ KOL Sağ Yanda Sabit.
S SAĞ KOL Sağ Yanda Sabit.
T SAĞ KOL Sağ Yukarıda Sabit.
U SAĞ KOL Sağ Yukarıda Sabit.
V
W SAĞ KOL Sol Yukarıda Sabit.
X SAĞ KOL Sol Yukarıda Sabit.
Y SOL KOL Sol Yanda Sabit.
Z SOL KOL Sol Yanda Sabit.
Gemici Bağları ve Kullanım Amaçları

Anele Bağı

MAKSADI:Halatın çımasını aneleye veya mapaya bağlamak.

YAPILIŞI:Bağlanacak halatın bağlama payı göz önüne alınarak halatın çıması anelenin üstünden bir volta alındıktan sonra, alttan gelen çımayı gemiden gelen beden üzerine 2 veya 3 mezevolta alarak çımayı beden üzerine adi piyanla piyanlamak suretiyle yapılan gemici bağıdır.


Camadan Bağı

MAKSADI:Yelkeni camadana vurmakta kullanılan gemici bağıdır.

YAPILIŞI:Camadan kamçıları yan yana getirilerek yarım volta alınır.Sağdaki çıma soldaki çımanın altından alınarak yapılan gemici bağıdır.

Çifte Kazık Bağı

MAKSADI:Kazık bağının daha sağlam olmasını sağlamak.
YAPILIŞI:Bu bağın yapılışında kazık bağında olduğu gibi ilk üstten alınan volta iki defaalındıktan sonra, alttan gelen çıma ile seren üzerinde çapraz olarak üçüncü bir volta daha alınır. Aynı, çıma uzun bednin içerisinden sokulmak suretiyle yapılır.

Dülger Bağı

MAKSADI:Bir halatın çımasını diğer halatın bedenine veya seren ile direklerin hamaylısına (ortasına) bağlamakta kullanılan gemici bağıdır.
YAPILIŞI:Bağlanacak halatın çımasını direk üzerinden bir volta alındıktan sonra, alttan gelen çımayı direk üzerindeki bedenin arkasından, direk veya serenin önündeki bedenin de içinden geçirilerek yapılan gemici bağıdır.

Düğüm

MAKSADI:Denizcilikte kullanılan bağlara bazen yanlış olarak düğüm denir örneğin ;balıkçı düğümü vs. Düğüm bir bağ formudur

İzbarco Bağı

MAKSADI:Gemiden sahile verilen halatın çımasına kasa yapmak.
YAPILIŞI:İstenilen kasa büyüklüğü göz önüne alınarak bir kuruz yapılır.Kasa büyüklüğünü teşkil eden doblin yaptıktan sonra çıma, kuruzun altından içeriye geçirilip uzun bedenin altından yukarıya alınarak kuruzun üstünden içeriye doğru kasa doblinin yanına getirilir, beden ve çımaların boşları alınarak bağ tamamlanır ve çıma bedene piyanlanır.

Kazık Bağı

MAKSADI:Bir halat çıkmasını puntel veya vardavela gibi iki tarafı kapalı demirlere bağlamak veya tente yakalarındaki inceleri vardavela tellerine veya ıskalaryalarına bağlamakta kullanılan gemici bağıdır.
YAPILIŞI:Bir halatın bağlama payı ayrıldıktan sonra seren veya direk üzerine üstten bir volta atılır.Alttan gelen çımanın seren üzerindeki bedene çapraz olarak ikinci bir volta dah atılır.Üstten gelen çıma uzun bedenin sol tarafından ve çapraz bedenin içerisinden geçirilerek yapılmış olur.

Kropi Bağı

MAKSADI:Yan mataforadaki vardakova halatlarının, mataforanın altına asılı tornadan geriye sıyrılmaması için tornanın önüne yapılan gemici bağıdır.
YAPILIŞI:Vardakova halatının kamçı vazifesi gören kısmının tornaya yakın bedenine bir kuruz atılır. Kamçı tarafındaki çıma bedeninin altından, etrafından bir defa döndürülerek kuruzun içerisinden geçirilmek suretiyle yapılan gemici bağıdır.

Margarita Bağı

MAKSADI:Kol atmış veya zedelenmiş bir halatı geçici olarak kuvvetlendirmek.
YAPILIŞI:Zedelenmiş bedenin o kısmı ortada kalmak üzere aynı beden ile sağda ve solda olmak üzere iki doblin yapılır. Sağdaki uzun beden ile sağdaki dobline, soldaki uzun beden ile soldaki dobline birer mezevolta yapılır. Doblin başları yha uzun beden üzerine piyanlanır veyahut kavelya geçirilmek suretiyle sıyrılmaları önlenir.

Sancak Bağı

MAKSADI:Bir halat çımasına diğer bir halatın kasasına, fırdöndüsü olmayan sancak savlolarını birbirine bağlamak.
YAPILIŞI:Bağlanacak iki sancak savlosunun çımalarından bir tanesine sol el ile küçük bir doblin kasa yapılır.Sağ eldeki savlonun çıması kasasının altından geçirilerek doblin kasa üzerinde bir volta atılır.Aynı çımayı üstteki kendi bedeninin altından geçirmek sureti ile bağ yapılmış olur.

Çifte Sancak Bağı

MAKSADI:Sancak bağı ile aynı amaçla kullanılır daha güçlü ve emniyetlidir.
YAPILIŞI:Bağlanacak iki sancak savlosunun çımalarından bir tanesine sol el ile küçük bir doblin kasa yapılır.Sağ eldeki savlonun çıması kasasının altından geçirilerek doblin kasa üzerinde bir volta atılır.Aynı çımayı üstteki kendi bedeninin altından geçirmek sureti ile bağ yapılmış olur.

Balıkçı Bağı

MAKSADI:İki halatın çımalarını ve genellikle misinaları bağlamak için kullanılır.
YAPILIŞI: Eşit çaptaki iki ipin ucu ters yönde konur. Her iki ipin ucu diğerinin bedeni etrafında dödürülerek kendisinin oluşturduğu dairenin içinden uç dışa gelecek şekilde geçirilir. Her iki yönde çekilerek şıkıştırılır.