Komutan Önsözü

Değerli ziyaretçilerimiz, Mazisi şanlı zaferlerle dolu Türk bahriyesine kahraman denizciler yetiştiren, her dönemde çağın gerekleri doğrultusunda en seçkin eğitim ve öğretimi veren Deniz Harp Okulumuzun internet sayfasına hoş geldiniz. Size öncelikle Deniz Harp Okulu'nun tarihi hakkında kısa bir bilgi vermek isterim:

Tarihçe

Deniz Harp Okulu'nun temelini teşkil eden ve Tersane Hendesehanesi adını taşıyan okul; 1773 yılında III.Mustafa zamanında kurulmuş olup, daha ziyade gemi kaptanlarının da katıldığı bir kurs niteliğindedir. Kasımpaşa'daki bir kalyonda açılan bu kursta düzlem geometri ve seyir dersleri gösterilmiştir.


Hızlı Erişim


Görseller


Türk Silahlı Kuvvetleri Bağlantıları

Türk Deniz Kuvvetleri Bağlantıları

Askeri Okul Bağlantıları